Background
P3 Pinguin
SAE Gemeente Velsen Folkerts Risk Ten Media Steel Natuur Monumenten Buko Gemeente Beverwijk

Openbare ANBI gegevens

Naam:
Stichting Beeckestijnpop

RSIN:
005396621

Contactgegevens:
Postadres: Postbus 181, 1970 AD  IJmuiden
Bezoekadres: Staalstraat 167, 1951 MB Velsen-Noord

Bestuurssamenstelling:

Jeffrey Petrus Albertus Folkerts, penningmeester

Ben den Heijer, algemeen bestuurslid
Ron Mellies, algemeen bestuurslid
 

Beleidsplan:
Beeckestijnpop is nog steeds een gratis toegankelijk festival. Op die manier weten we een breed publiek te
bereiken, waaronder ook de muziekliefhebbers met een klein budget. Beeckestijnpop trek zo ook een jong
publiek, dat vaak voor het eerst met live muziek en festivals in aanraking komt. Toch is diversiteit qua publiek
een van de belangrijkste kenmerken van ons festival. Door het open karakter weet Beeckestijnpop al jarenlang
ook een ouder publiek aan zich te binden. Dit resulteert in een sfeervol festival met bezoekers van alle
leeftijden, die echter één ding met elkaar gemeen hebben: hun passie voor popmuziek.

Beeckestijnpop heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een gerenommeerd festival in de provincie Noord-
Holland en blijft zich in de toekomst profileren als een muziekfestival met een antenne op de wijde
muziekwereld. Landgoed Beeckestijn is elke tweede zaterdag van juni een kruispunt van muzikale stijlen en
culturen: een trefpunt van nationale artiesten met een reputatie, nationale en internationale muzikale
nieuwlichters met toekomst, regionaal talent én een muzikaal ruimdenkend publiek. Beeckestijnpop mikt
daarmee vooral op artistieke kwaliteit naast handhaving van het commerciële succes.
De programmering maakt het festival uniek. Het programma van Beeckestijnpop is een optelsom van
vooruitstrevende en urgente muziek die in 2014 hoge ogen gooit bij de speciale adviescommissie voor de
programmering.

De belangrijkste programmaontwikkeling die we hebben ingezet om onze doelstellingen te bereiken is het
focussen op kwalitatief goede live bands, die al bewezen hebben in het clubcircuit goed te scoren of die deze
potentie hebben.

Het programma wordt samengesteld door een speciale adviescommissie, die bestaat uit professionele
programmeurs, muziekliefhebbers en journalisten. Vanuit deze groep mensen die we om ons heen hebben
verzameld komen de tips over bands die op dat moment binnen hun genre iets toevoegen of opvallen. Dit geldt
voor zowel de amateurbands op lokaal, regionaal en nationaal niveau als voor de professionele bands op
nationaal en internationaal niveau.
Voor het programma hebben we drie podia beschikbaar met elk een eigen profiel. Het Kabouterpodium is dé
plek waar de liefhebbers van kleinere, intieme en intense optredens bij elkaar komen en een springplank voor
nieuw talent. Met dit podium hebben we een speciale doelgroep aangeboord, namelijk poppodiumbezoekers en
muziekliefhebbers die open staan voor nieuwe stromingen. Binnen het festival heeft het podium zijn plek
langzaam maar zeker veroverd en daarmee een eigen publiek opgebouwd: publiek dat bewust kiest voor het
kleinschalige en ongedwongene; publiek dat zich in de grote massa niet zou thuisvoelen maar nu wel weer naar
Beeckestijnpop komt.
Daarmee hebben we een publieksdoelgroep teruggekregen en wordt het publiek nu op een natuurlijke manier
gevormd door echte muziekliefhebbers, de festivalliefhebbers en de dagjesmensen. Samen met de rest van de
programmeringsdoelstellingen onderscheiden we ons daarmee definitief van soortgelijke festivals in Noord-
Holland en misschien wel in Nederland. De komende jaren willen we blijven investeren in de versterking van de
programmering van dit podium.

Beloningsbeleid:
Onbezoldigde bestuursleden en vrijwilligers.

Doelstelling:
Beeckestijnpop is een gratis toegankelijk openlucht muziekfestival, dat wordt georganiseerd op landgoed
Beeckestijn in Velsen-Zuid. 
Beeckestijnpop kent een rijke historie van maar liefst 35 jaar. In die 35 jaar hebben wij bewezen eigentijds en
aansprekend te programmeren vanuit een meerjarenvisie. Met een open blik op de toekomst, met oog voor
trends en nieuwe stromingen in de popmuziek weet Beeckestijn – nu én in de toekomst! – een groot publiek
aan zich te binden.

Verslag jaargang 2015:

De 37e editie van Beeckestijnpop is niet bepaald de succesvolste editie geworden van de afgelopen jaren. Daar waar we de afgelopen jaren met een constante kleine groei te maken was dit jaar blijkbaar het jaar dat zo’n beetje alles tegen zat en we geconfronteerd werden met zowel slecht weer als door slecht functionerende gemeente communicatie waardoor we precies in het weekend van Beeckestijnpop werden geconfronteerd met de afsluiting van één van de belangrijkste toevoerwegen naar het festival.

Deze combinatie van gebeurtenissen heeft er voor gezorgd dat we dit jaar te maken hadden met zo’n 2,5 - 3.000 bezoekers minder en bijna € 30.000,- minder omzet. 

De mate van succes is nog steeds van veel dingen afhankelijk. Het weer speelde dit jaar een belangrijke negatieve rol, de programmering was van voldoende niveau alhoewel we de echte publiekstrekkers dit jaar moesten missen en de afsluiting van de Rijksweg heeft er voor gezorgd dat het festival niet tot zeer moeilijk bereikbaar was voor mensen die niet met de fiets op lopend kwamen. Verder heeft er weer geen enkel incident plaats gevonden dankzij de uitstekende sfeer die er toch was onder de bezoekers.

Al met al kunnen we dan ook terugkijken op een niet zo’n geslaagd jaar als we het over de bezoekersaantallen en financiën hebben. Het zijn nog steeds woelige tijden waarbij vooral de financiële zekerheden onder druk komen te staan. Het wegvallen van de provinciale subsidie plus het feit dat het vrijwel onmogelijk is geworden om bij private fondsen nog subsidie aan te vragen heeft er voor gezorgd dat we steeds grotere risico’s moeten nemen. Dat heeft dit jaar dus niet zo goed uitgepakt.

Dit jaar waren de eisen van de vergunningverlener wéér meer dan voorgaande jaren. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling die inmiddels tot grote problemen voor de organisatie zorgt. De maatregelen die genomen moeten worden en de kosten die daar aan verbonden zijn staan inmiddels tot geen enkele verhouding met de realiteit. Het zorgelijkste is dat er geen einde aan lijkt te komen door het ontbreken van een duidelijk toetsbaar beleid. Door het ontbreken van regionale kaders is er een soort vrijbrief ontstaan voor de vergunningverlener en kunnen er eisen gesteld worden dit nergens getoetst kunnen worden op nut en noodzaak.

Ondanks alle goede ervaringen in het verleden werden er weer extra eisen gesteld ten aanzien van het aantal beveiligers en afzettingen wat weer een behoorlijk hogere kostenpost met zich mee bracht. 

De vraag begint zich inmiddels steeds dringender op te werpen of al deze extra eisen nog wel in verhouding staan tot hetgeen het festival voor de regio betekent.
Deze ontwikkeling is zeer zorgwekkend en inmiddels de grootste bedreiging voor het voortbestaan van het festival.

Het grootste risico dat we echter weer hebben moeten nemen was de hoogte van de dekking uit de horeca inkomsten. Die zijn altijd zeer onzeker want vrijwel geheel afhankelijk van het weer. Door vooraf te begroten op het absolute minimum wat we ooit hebben gerealiseerd was dit risico aanvaardbaar maar dat geeft natuurlijk nog geen garanties. 

Door de mindere bezoekersaantallen en het slechte weer was de horeca opbrengst dit jaar € 30.000,- minder dan vorig jaar. 

We hebben het festival dan ook met een negatief resultaat af moeten sluiten. De belangrijkste reden hiervoor was de extra kosten die we weer op het laatste moment hebben moeten maken om aan de vergunningseisen te voldoen en de tegenvallende horecaopbrengsten.

Qua uitvoering kunnen we gelukkig wel terug kijken op een geslaagde editie. De programmering was zeer actueel en verrassend. Hiermee heeft het festival zijn status van een goede neus voor de programmering weer bewezen. 

Voor het programma van het OXY-podium en het Kabouterpodium kozen we voor de beproefde programmering door jonge, talentvolle bands te programmeren uit zowel de regio IJmond als de rest van het land.

Vooral het kabouterpodium staat daarmee steeds meer in de belangstelling van het publiek en heeft door het consequent programmeren van nieuwe, talentvolle en verrassende bands een eigen status ontwikkeld binnen het festival. Hierdoor weten steeds meer liefhebbers dit aparte veld te vinden en trekken we een publiek die anders niet aanwezig zou zijn.

De regionale bands waren ook weer goed vertegenwoordigd op alle drie de podia. 

Programma Beeckestijnpop 2015

Hoofdpodium:

Yorick van Norden
Rats on Rafts
The Young Folk
My Baby
The Subways
Birth of Joy

OXY-Podium

None Shall Fall
Rubbermade
Bunch on a Breakout
Baptist
Cut_
Spektruk XL

Kabouterpodium

Riverbank Revelations
Lakshmi
Floris Bates and the Rented Friends
Thomas Truax
The Afterveins
Tony Clifton
The Drip Dry Man an de Beat Revolver

Helaas konden de speciale concerten die de laatste twee jaar in samenwerking met de buitenplaats Beeckestijn werden georganiseerd niet door gaan. Belangrijkste reden was nu ook weer de eisen die de vergunningverlener stelt waardoor we niet de sfeer kunnen creëren die we  willen.

Beeckestijnpop wordt duurzaam

Dit jaar heeft Beeckestijnpop ook concrete maatregelen genomen om het evenement meer te verduurzamen. Daarvoor hebben we gekozen om met concrete projecten te starten die meetbare resultaten opleveren. Voor

2015 is er voor gekozen om het stroomverbruik, en dus het brandstof gebruik efficiënter te maken en daardoor veel te besparen. Een verslag van dit project is apart aan dit verslag bijgevoegd.

Club Beeckestijn

Op de dag voorafgaand aan het festival vond de inmiddels bijna traditionele Club Beeckestijn plaats waarbij zo’n 50 regionale amateur- en professionele muzikanten betrokken zijn geweest. Deze keer werd er een ode gebracht aan de muziekhoofdstad van de wereld, New Orleans.


Financiële verantwoording:
2013  Zie hiervoor  de pdf in deze link.

2014 Zie hiervoor  de pdf in deze link.

 

 


 


 

Festival Informatie
Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief en we houden je regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen rond Beeckestijn Pop.
Klik hier voor een automatische aanmelding.