Background
P3 Pinguin
SAE Gemeente Velsen Folkerts Risk Ten Media Steel Natuur Monumenten Buko Gemeente Beverwijk

Festival reglement

Beeckestijnpop is een gratis toegankelijk festival maar dat wil niet zeggen dat alles ook maar kan. Om het voor iedereen leuk te maken zullen we een aantal afspraken met elkaar moeten maken. De organisatie heeft het recht personen te weigeren op het festivalterrein als men zich niet aan deze regels wil houden.

Festival regels

Het is verboden de volgende zaken mee te nemen: Selfiesticks, drones, alcoholhoudende dranken, glaswerk, blik, plasticflessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Handel en gebruik van soft- en harddrugs zijn verboden. Bij de ingangen wordt gecontroleerd en meegenomen dranken zullen in beslag worden genomen. Bezoekers worden aan de ingang van het festival terrein gevisiteerd. Degene die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het festivalterrein worden geweigerd of van het festivalterrein worden verwijderd.

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen en optredens zijn geheel voor eigen risico. Stichting Beeckestijnpop is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door bezoekers en ontstaan aan goederen van bezoekers voorzover er geen sprake is van verwijtbaarheid aan de organisatie.

Wel toegelaten zijn geleidehonden voor mensen met een visuele handicap, eenvoudige wegwerp- of pocketfototoestellen, een goed boek, boterhammen, balonnen, inschuifbare paraplu’s zonder pin (géén parasols), plastic en dekens om op te zitten/liggen, een paar (schone)reserve sokken, oordoppen, zonnecrème, hoofddoekjes, verfrissingswater in verstuiver en kleine rug- of andere zakken.
Dus eigenlijk valt het wel weer mee.

Drugsgebruik

Zoals overal in Nederland is het in bezit hebben van drugs niet toegestaan. Dus ook niet op Beeckestijnpop. Bovendien is het niet cool als je helemaal de weg kwijt bent en achteraf te horen krijgt wat je allemaal voor leuke dingen gemist hebt. Gebruik en bezit van soft- en harddrugs ( dus ook die pilletjes) worden niet getolereerd en overtreders zullen direct aan de politie worden overgedragen. Handel in wat voor drugs dan ook is niet toegestaan. Hou het netjes en zorg ervoor dat onze EHBO medewerkers je niet van het veld af hoeven te schrapen. Kijk voor meer info over drugs en uitgaan eens op www.drugsenuitgaan.nl

Geen drank aan minderjarigen

Het is voor iedereen onder de 18 jaar verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen of bij zich te hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Dit geldt dus ook voro Beeckestijnpop. Bij overtreding kan die persoon een sanctie worden opgelegd Ook het kopen van alcoholhoudende dranken en doorgeven aan iemand onder de 18 jaar is verboden. Hier zal streng op gelet worden. Het is nu eenmaal zo dat wij daar een vette boete voor kunnen krijgen dus je brengt ons in grote problemen. Bezoekers die bewust proberen deze regel te overtreden zullen aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele boete en schade die wij uiteindelijk moeten betalen.

Milieu en omgeving

Het landgoed Beeckestijn is een prachtig landgoed en wordt onderhouden en beheerd door Natuurmonumenten. Het landgoed is uniek en zeer bepalend voor de sfeer van het festival. Bedenk dat we hier al ruim 30 jaar zitten en dan kan alleen maar doordat we altijd met respect voor de omgeving zijn omgegaan. Dat vragen we ook aan jou. Geniet van de omgeving en zorg dat alles netjes en heel blijft.

Toiletten

Op het festivalterrein staan 3 toiletgroepen, waar je tegen een kleine vergoeding gebruik van kunt maken. Maak hier ook gebruik van en ga nou eens niet tegen die boom aan staan. Dat is voor iedereen beter. De leden van de scouting Radboud zorgen er voor dat alles fris blijft. Een deel van de vergoeding is dan ook voor deze sympathieke groep medewerkers.

Parkeren

Op het landgoed Beeckestijn is voldoende parkeergelegenheid. Mocht het toch te vol lopen dan wordt er verwezen naar terreinen elders in de gemeente. We raden iedereen wel aan om met het openbaar vervoer te komen. Kom je toch met de auto, het parkeertarief is €5,- . De entree is aan de Rijksweg, vlakbij de Velsertunnel. De route wordt met bebording aangegeven.

Fietsenstalling

Fietsen is op lopen na de beste manier om het landgoed tijdens het festival te bereiken. Je kunt gebruik maken van een bewaakte fietsenstalling aan de kweekesteinsweg. Om veiligheidsredenen mogen fietsen niet op de kweekesteinsweg zelf worden geparkeerd. Deze weg moet vrij blijven voor de hulpdiensten. Fietsen die hier worden geparkeerd zullen worden verwijderd.

Crowdsurfen

Tijdens het festival is het de bedoeling dat iedereen van de muziek en de andere activiteiten kan genieten. Houd rekening met elkaar en onthoud: Crowdsurfen is niet cool!

Kamperen kan bij camping Schooneberg!

Wil je ’s avonds niet meer naar huis, dan kan je terecht op camping Schooneberg. Dit is slechts 10 minuten lopen van het festivalterrein. Wil je wat luxer overnachten neem dan een hotelletje. Hotel Augusta is bijvoorbeeld een erg leuk hotel in IJmuiden. Informeer even bij de VVV in Velsen voor meer informatie.

Festival Informatie
Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief en we houden je regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen rond Beeckestijn Pop.
Klik hier voor een automatische aanmelding.